Imashi Enkulu Yabasebenzi BamaZulu - Blue Plaque - Heritage Portal - 2012
 

Imashi Enkulu Yabasebenzi BamaZulu

Ukufulathelwa Kwempi

Ngomhlaka 6 October 1899 abasebenzi abangamaZulu abayinkulungwane eziyisithupa basuka kulesi sisinda lapho bebeqoqene khona ngobusuku bangayizolo, ukuba bahambe baye emakhaya Kwa-Zulu naseNatali.

* * *

On 6 October 1899, 7 000 Zulu workers, mainly men, left this site (the Showgrounds) where they had gathered the night before, to walk to their homes in Zululand and Natal.

 
 
Plaque Address: 

Entrance to Wits, Enoch Sontonga Avenue

 
 
Plaque Organisation: 
 

Click here to find plaques and here to add your plaque

 
 

The English version of the plaque (The Heritage Portal)