Sendelingsdrift crossing - Denis Strever - 1977.png