Aiton Court courtyard 1937 - Image via Julian Cooke.png